ANASAYFA

Apartman ortak yaşamında birçok sorunlara neden olan ve malikler arasında ilişkileri zedeleme durumuna gelen apartman yönetimi, tarafımızdan profesyonel bir anlayışla yapılmaktadır. Bu hizmetimiz apartman site ya da iş merkezlerinin kiracı ya da malikler arasındaki sorunları en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

Uzman ekiplerimiz tarafından yaşam alanlarındaki her türlü koruyucu bakım ve onarım işleriniz şirketimiz güvencesinde hızlı ve kalıcı çözümler üretilerek yapılmaktadır. Apartmanın / Sitenin ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.

  • Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması, *Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi, *Defterlerin ve hesapların kayıtlanması, *İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması, *Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi, *Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi, 
  • Aidatların tahsil edilmesi, *Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması, *Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi, *Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, 
  • Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi, *Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması, *Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması,*Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması. 
  • Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi, *Personelin izin düzenlerinin ayarlanması, *Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi, *Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,*Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi,

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir apartman yönetimi anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise; APARTMAN YöNETiMi’NiN PROFESYONELLEŞTiRiLMESi‘dir.

So it`s warmer and easier on the https://celltrackingapps.com/ eyes at night.

Compare

Enter your keyword